Kunnossapidon avoin hakemus

Palaa takaisin

Kunnossapidon avoin hakemus

Paikkakunta

Turku

Tehtävän kuvaus

Kunnossapito

Kunnossapito-osasto toimii vahvana tuotannon tukena. Kunnossapito vastaa telakan tuotanto-omaisuuden ylläpidosta, telakka-alueen infrastruktuurista, rakennuskannasta sekä laivanrakennuksen tukitoiminnoista, kuten työvälinejakelusta ja laivan rakennusaikaisen energiaverkoston ylläpidosta. Osastolta löytyy usean eri alan osaajia, joiden vaativa tehtäväkenttä on laaja ja työtehtävät ovat vaihtelevia.

Kunnossapito-osaston työntekijät ovat pääosin teknisen koulutuksen ja osaamisen omaavia teollisen kunnossapidon ammattilaisia.

 

Toimihenkilöt

Kunnossapito-osaston toimihenkilötehtäviin haemme korkeakoulututkinnon (insinööri tai DI) suorittaneita henkilöitä työnjohtaja- ja työnsuunnittelutehtäviin.

Osaston esimiestehtävissä johdetaan yllä mainituille osa-alueille kuuluvia tehtäviä ja näihin tehtäviin koulutettua henkilöstöä. Kunnossapidon esimiehet toimivat osaamistasonsa mukaan myös oman vastuualueensa asiantuntijatehtävissä.

Työnjohtajan pääasialliset vastuut ovat oman asentajaryhmän esimiestehtävät, vianetsintä, korjaustöiden suunnittelu ja ohjaus.

Työnsuunnittelija laatii huolto-ohjeita ja -suunnitelmia tuotantokoneille sekä aikatauluttaa huoltoja ja korjaustoimenpiteitä yhteistyössä tuotannon kanssa.

Kunnossapitoinsinöörit vastaavat vastuualueensa toimintojen ja prosessien kehittämisestä.

 

Työntekijät

Haemme kunnossapitoon asentajia nostureiden, sähkö- ja automaatiolaitteiden ja mekaanisten tuotantolaitteiden kunnossapito- ja huoltotehtäviin.

Laitekanta koostuu pääosin konepajalle tyypillisten prosessien laitteista, kuten kuljettimista, rullaradoista, plasmaleikkauslaitteista ja hitsauslaitteista.

Kokemus teollisuuden laiteasennus- tai kunnossapitotehtävistä on etuna näissä työtehtävissä. Lisäksi toivomme hakijoilta teknistä koulutusta (ammattikoulu) tai työkokemuksen kautta hankittua osaamista.

 

Lisätietoja

Jaakko Lehtinen
Kunnossapidon osastopäällikkö
jaakko.lehtinen@meyerturku.fi

Hakeminen

Hae paikkaa

Palaa takaisin