Laivanrakennusoppilaitos

Meyer Turun Laivanrakennusoppilaitos

Meyer Turun Laivanrakennusoppilaitoksella on pitkät perinteet laivanrakennusalan ammattilaisten kouluttajana Suomessa. Laivanrakennusoppia on annettu jo vuodesta 1962 alkaen.

Meyer Turku Oy:n Laivanrakennusoppilaitos toimii tiiviissä yhteistyössä yhtiön kaikkien osastojen esimiesten kanssa. Oppilaitoksemme vastaa henkilöstön tietotaidosta telakan nykyisten ja tulevien tarpeiden mukaisesti.

Yhteistyö muiden suomalaisten oppilaitosten, kuten yliopistojen, opistojen ja ammattikoulujen kanssa on telakan toiminnalle erittäin tärkeää.

Laivanrakennusoppilaitoksen opettajat ja luennoitsijat kouluttavat opiskelijoita muiden telakkatöidensä ohessa. Pitkän työkokemuksensa ansiosta he ovat alan parhaita asiantuntijoita. Lisäksi oppilaitos tekee yhteistyötä useiden eri koulutusta tarjoavien tahojen kanssa.

Koulutus annetaan suomeksi, joten osallistujilta edellytetään suomen kielen taitoa.

Rekrykoulutuksilla on merkittävä rooli telakkamme työvoiman kasvattamisessa. Järjestämme tarpeen mukaan useita koulutuksia vuodessa. Rekrykoulutuksen kautta voit valmistua esimerkiksi laivalevyseppähitsaajaksi,  laivaputki- tai koneasentajaksi tai laivasuunnittelijaksi. Rekrykoulutukset koostuvat teoriaopinnoista, perustyövaiheiden opiskelusta ja työssäoppimisesta.

Koulutusta kysynnän mukaan

Laivanrakennusoppilaitos järjestää keskitetysti koulutukset ja kurssit Meyer Turku Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden henkilöstölle. Se toimii yhteistyössä telakan esimiesten kanssa. Koulutustarpeet tulevat esille muun muassa kehityskeskusteluissa. Oppilaitoksemme järjestää tarvittavat koulutukset joko sisäisesti tai ulkoisesti. Monet koulutustapahtumista ovat avoimia myös yrityksen verkostoon kuuluville yrityksille

Avoimet rekrykoulutuspaikat

Tehtävä Hakuaika päättyy Paikkakunta