Kohti maailman moderneinta telakkaa

Palaa takaisin

Matias Korpela Projektipäällikkö, Paneelilinjan investointi

Matias Korpela, investointiprojektien projektipäällikkö, on työskennellyt telakallamme vuodesta 2015. Aalto-yliopistossa konetekniikan linjalla pääaineenaan tuotantotekniikkaa ja sivuaineenaan projektinhallintaa opiskellut Korpela tuli telakalle alun perin diplomityöntekijäksi. Opinnäytetyönään hän teki konseptin varusteluosaston tuotantolinjasta. Diplomityön jälkeen Korpela jatkoi telakalla projekti-insinöörinä ja siirtyi sitten päätoimiseksi projektipäälliköksi investointiin.

Telakalla panostetaan tällä hetkellä voimakkaasti tuotannon tehostamiseen. Uusimmat investoinnit sisältävät uuden levyosavalmistuslinjaston, uuden profiiliosavalmistuslinjaston ja laserhybriditeknologiaan pohjautuvan paneelilinjan. Investointien valmistuttua Turussa on yksi maailman moderneimmista ja tehokkaimmista runkotuotannoista. Se mahdollistaa tuotannon lisäämisen.

Korpela työskentelee investointiohjelmassa paneelilinjan investoinnin projektipäällikkönä. Paneeleilla tarkoitetaan teräsrakenteita, joiden sivut ovat 28 metriä ja 22 metriä pitkiä. Ne muodostavat laivan kannet. Paneeleista rakennetaan edelleen lohkoja ja niistä suurlohkoja, joista lopulta kootaan koko laivan runko.

Paneelilinjan investointihankkeessa rakennetaan lähes 200 metriä pitkä tuotantolinja, johon liitetään useita suuria tuotantokoneita automaatio- ja ohjelmistoratkaisuineen. Infrastruktuurin toteuttamisen ohella myös henkilöstö koulutetaan uusien laitteistojen käyttöön. Linja päästään ottamaan käyttöön vuonna 2019, jolloin voidaan aloittaa paneelien tuotanto uudella linjalla.

Korpelan tehtävänä on koordinoida tiimiä tässä kaikkiaan yli kolme vuotta kestävässä projektissa. Päivittäinen työ sisältää tarjouspyyntöjen laatimista, hankintaneuvotteluja ja erilaisia suunnittelu- ja projektipalavereja. Korpela työskentelee yhdessä telakan osastopäälliköiden, projekti-insinöörien ja suunnittelutoimistojen, laitekokonaisuuksien toimittajien ja rakennusurakoitsijoiden kanssa. Korpela katsookin työn parhaaksi puoleksi yhteistyön useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Juuri se, että laivan rakentamisessa kohtaavat monen eri tekniikan alan osaajat, tekee telakasta todella kiinnostavan työympäristön. Omaa tiimiään Korpela kehuu loistavaksi ja luotettavaksi.

Korpelan ura uuden polven laivanrakentajana on edennyt jouhevasti. Hän kiittää sitä, että työnantajalta saa sekä tarvittavan tuen että vastuuta. Monipuoliset työtehtävät tarjoavat mahdollisuuksia myös oman osaamisen kehittämiseen samalla, kun Turun telakasta kehitetään maailman edistyksellisintä.

Palaa takaisin