Laivanrakentajana Saksassa ja Suomessa

Palaa takaisin

Kalle Hyytiä Apulaisprojektipäällikkö, Project Management

Kalle Hyytiän uratarina on osoitus siitä, miten monipuolisia mahdollisuuksia laivanrakennusala tarjoaa oppimishaluiselle henkilölle. Kallen Meyer-tarina alkoi viisi vuotta sitten, kun hän siirtyi edellisen työnantajansa ABB:n palkkalistoilta telakallemme. Hän työskenteli ensiksi sähkönjakelun ja tuotannon systeemivastuullisena. Tämän jälkeen vuorossa oli Costa-projekti.

Carnival Corporation & Plc kuuluu Meyerin suuriin varustamoasiakkaisiin, jolle valmistetaan sekä meidän Turun telakalla että Meyer Werftillä Saksassa ylellisiä, innovatiivisia risteilyaluksia. Costa-projektissa Turun päässä Kalle ehti työskennellä teknisen tiimin vetäjänä noin kaksi vuotta, kun hänelle tarjoutui tilaisuus päästä työskentelemään ja tutustumaan Papenburgiin Meyer Werftin tapaan suunnitella laivoja.

Puolen vuoden työkomennus Saksan puolella oli oiva tilaisuus tutustua saksalaisiin toimintatapoihin ja niihin eroihin, joita rakennusympäristö tuo myös suunnitteluprosessiin. Toimenkuvaan kuului tiivis yhteistyö saksalaisen kollegan kanssa. Kalle osallistui muun muassa tilaaja- ja luokituslaitoksen palavereihin, sisäisiin läpikäynteihin ja systeemitoimittajien neuvotteluihin. Kokemus avarsi näkökulmaa Meyerin toimintavoista Suomessa ja Saksassa ja lisäsi ymmärrystä maakohtaisista eroista. Kalle on tyytyväinen siihen, että hänelle tarjoutui mahdollisuus Saksassa työskentelyyn, sillä kaiken muun ohella hän sai tehokkaan kielikylvyn saksan kieleen.

Nykyisessä toimenkuvassaan Turun telakalla Kalle on ollut reilu puoli vuotta. Työnkuvaan kuuluu tiivis yhteistyö tilaajan projektiorganisaation kanssa sekä muut normaalit projektinhallinnan tehtävät. Työpäivät pitävät sisällään muun muassa lisähintalaskelmia, teknisten ratkaisuiden läpikäyntiä sekä projektin etenemisen seurantaa. Työskentely yhdessä muiden kokeneiden projektipäälliköiden sekä motivoituneen linjaorganisaation kanssa on erittäin mielenkiintoista ja opettavaista.

Vaikka lopputuotteena tehdäänkin näyttäviä teknisen työn taidonnäytteitä, Kalle pitää yhtenä Meyerilla työskentelemisen parhaina puolina työkavereita ja ihmisten kanssa työskentelyä. Häntä ja kollegoita yhdistää into oppia uutta ja nähdä oman käden jälki valmistuvissa risteilyaluksissa.

Palaa takaisin