Loistavia etenemismahdollisuuksia

Palaa takaisin

Juhani Harju Konesuunnittelija, Konesuunnittelu

Juhani Harju työskentelee telakallamme konesuunnittelijana, valmistussuunnittelun parissa. Nykyiseen ammattiinsa hän työllistyi rekrykoulutuksen kautta. Konesuunnittelijana Juhanin työnkuvaan kuuluu itsenäistä suunnittelutyötä, kuten konealueiden ja 3D-mallien suunnittelua. Palkitsevinta työssä on hänen mukaansa oman kädenjäljen näkyminen valmistuneissa aluksissa.

Energiatekniikan insinööriksi valmistuneen Juhanin houkutteli meriteollisuusalalle hyvä työllisyystilanne. Myös telakan läheinen sijainti ja positiivinen ennakkokäsitys Meyer Turusta työnantajana kannustivat hakemaan rekrykoulutukseen. Aiempaa työkokemusta telakkatyöstä Juhanilla ei ollut, mutta se ei hänen mukaansa ollut ongelma alalle tultaessa. Tarvittavat tiedot laivanrakennukseen liittyvistä prosesseista hän sai koulutuksessa.

Konesuunnittelijan työ vaatii tilan hahmottamisen taitoa, ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötaitoja. Lisäksi erilaisten alaan liittyvien sääntöjen ja käytäntöjen opetteleminen ottaa aikansa. Kiitosta Juhanilta saa kuitenkin kannustava ja hyvä työyhteisö. Työkavereiden keskuudessa on aina hyvä ilmapiiri ja muilta saa apua tarvittaessa. Lisäksi Juhani kokee etenemismahdollisuutensa loistaviksi urallaan.

Työpaikan mahdollistanutta rekrykoulutusta Juhani suosittelee myös muille meriteollisuusalaa harkitseville. Laivateollisuudella menee hyvin ja tilauksia riittää. Rekrykoulutuksessa teoria ja käytäntö yhdistyivät Juhanin mielestä sopivaksi kokonaisuudeksi. Mukavaa hänen mielestään koulutuksessa oli myös se, että työnkuvaan kuuluvaa vastuuta lisättiin hiljalleen, ammattitaidon kehittyessä.

Lue lisää alanvaihtajille suunnatusta muuntokoulutuksesta!

Palaa takaisin