LVI-suunnittelun kautta järjestelmävastaavaksi

Palaa takaisin

Roni Saarimaa Järjestelmävastaava

Roni Saarimaa työskentelee merkittävällä yhteistyökumppanillamme, insinööritoimisto Elomaticilla, makean veden järjestelmävastaavana. Nykyiselle työnantajalleen hän työllistyi rekrykoulutuksen kautta. Järjestelmävastaavana Ronin työpäivät täyttyvät laivojen makean veden järjestelmään liittyvien suunnittelupiirustusten päivittämisestä, aikataulu-, työtilanne- ja resurssisuunnittelusta sekä koordinoinnista. Lisäksi hän toimii yhteyshenkilönä paitsi omalle tiimilleen, myös asiakkaiden suuntaan.

Aiempaa työkokemusta laivanrakennusalalta kemiantekniikan diplomi-insinööritaustaisella Ronilla ei ollut. Hän oli työskennellyt muun muassa koordinaattorina Belgiassa ja sellutehtaalla Chilessä. Kokemusta löytyi myös logistiikan alalta. Rekrykoulutuksessaan Roni erikoistui LVI-suunnitteluun. Hän kuitenkin tuli valituksi nykyiseen työtehtäväänsä aktiivisuutensa ja työnkuvaan sopivuutensa kautta.

Työnantajana Elomatic saa Ronilta paljon kiitosta. Hänen mukaansa ilmapiiri jo työhaastatteluun tultaessa oli lämminhenkinen ja hyvä. Arjessa miellyttävä työilmapiiri näyttäytyy avoimena, johtoryhmään asti ulottuvana keskustelumahdollisuutena sekä työntekijöiden keskinäisenä auttamisen haluna.

Järjestelmävastaavan työssä haastavinta on Ronin mukaan priorisoiminen. Töitä on paljon, ja siksi työtehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Työ vaatii myös jatkuvaa oppimishalua, kykyä sisäistää nopeasti uusia asioita sekä sujuvaa kommunikointitaitoa. Palkitsevinta työssä on kuitenkin ongelmien ratkaiseminen, positiivisen palautteen saaminen ja onnistumisen tunteen saavuttaminen.

Roni kannustaa myös muita meriteollisuusalasta kiinnostuneita tutustumaan rekrykoulutusmahdollisuuksiin. Työllisyystilanne alalla on loistava ja työtehtävät laivanrakennuksen parissa mielenkiintoisia. Makean veden järjestelmävastaavan pidemmän aikavälin tavoitteena on myös pyrkiä työnsä kautta kiinnittämään huomiota ympäristöystävällisempiin valintoihin.

Lue lisää alanvaihtajille suunnatusta muuntokoulutuksesta!

Palaa takaisin