Paperista teräkseen

Palaa takaisin

Jaakko Koski Luokitusinsinööri, Rungon perus- eli luokitussuunnittelu

Rekrykoulutuksemme kautta työllistynyt Jaakko Koski toimii luokitusinsinöörinä laivan rungon perussuunnittelussa. Koulutukseen hän hakeutui valmistuttuaan ammattikorkeakoulusta tuotekehityksen insinööriksi. Aiemmin Jaakko oli toiminut paperitehtailla kunnossapidon työnjohtajana sekä muutaman vuoden ohjelmapalvelualalla. Laivasuunnittelun äärelle hänet kuitenkin toi paitsi lupaavat työllisyysmahdollisuudet, myös vapaasukellusharrastuksen pohjalta kumpuava kiinnostus mereen. Meriteollisuudessa Jaakko katsoo olevansa mukana maailmanlaajuisesti huomioitujen alusten rakentamisessa ja pitää meriteollisuutta kunnioitettuna ja perinteisenä suomalaisena alana.

Rungon perussuunnittelun luokitusinsinöörinä Jaakon työnkuvaan kuuluu laivanrakennusprosessin alkupään suunnittelutyötä. Työpäivät sujuvat vauhdikkaasti suunnittelupiirustusten ja -kuvien parissa. Tulevien alusten turvallisuudesta ja merikelpoisuudesta huolehdittaessa työhön kuuluu myös muun muassa teräksen lujuuksien laskemista, tarkempien yksityiskohtien pohtimista sekä laivan rungon värähtelymittauksia. Värähtelymittauksia tehtäessä laivaan ja sen toimintaan pääsee toimistotyön vastapainona tutustumaan lähietäisyydeltä, operointitilanteissa. Työssä parasta on Jaakon mukaan yhteistyön tekeminen muiden ammattilaisten kanssa, ongelmien ratkaiseminen sekä sen näkeminen, kun suunnitelmat käyvät toteen.

Jaakko kokee, että nykyisessä työssään hänellä on mahdollisuus kehittää ja haastaa itseään. Myös hyvä ilmapiiri ja työntekijöiden keskinäinen auttamisen halu vaikuttavat siihen, että töissä on mukavaa. Työpaikan mahdollistanutta rekrykoulutusta Jaakko suosittelee myös muille alanvaihtajille. Monipuolisen ja kattavan koulutuksen avulla hän sai kokonaisvaltaisen kuvan alasta ja telakan tarjoamista työmahdollisuuksista jo rekrykoulutuksen aikana. Myös käytännönläheinen työharjoittelu oli Jaakon mukaan avainasemassa uudelle alalle tultaessa.

Lue lisää alanvaihtajille suunnatusta muuntokoulutuksesta!

Palaa takaisin