Rakkautta ensisilmäyksellä

Palaa takaisin

Ademir Ibrahimbegovic Tuotantoinsinööri, Osavalmistus

Ademir Ibrahimbegovic on koulutukseltaan kone- ja tuotantotekniikkainsinööri. Hän kiinnostui Turun telakasta työpaikkana jo ensimmäisen opiskeluvuotensa lopussa, jolloin hän ja ryhmä muita insinööriopiskelijoita vieraili telakalla. Tutustumisretkeen kuului myös kierros laivalla. Päivä oli onnistunut, kuultu ja nähty mielenkiintoista, ja niin Ademir päätti hakea kesätöihin telakallemme.

Ademir teki ensiksi kaksi kesää töitä tuotannossa levysepän apulaisena ja pääsi kolmantena vuonna työnjohtoharjoittelijaksi. Neljäntenä vuonna hän teki lopputyötään telakalla. Valmistumisen jälkeen kului kuitenkin muutama vuosi ennen kuin telakallamme aukesi hänelle sopiva paikka osavalmistuksen tuotannonohjaajana. Ademir haki, tuli valituksi ja viihtyi tehtävässä viisi vuotta ennen kuin siirtyi nykyiseen tehtäväänsä osavalmistuksen tuotantoinsinööriksi.

Ademir kiittää työnantajaa joustavaksi: omaan työnkuvaan pystyy vaikuttamaan, työntekijöitä kannustetaan ottamaan vastuuta ja jokaiselle annetaan tilaa ja tukea kehittyä ammatissaan. Työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet edetä urallaan. Kuuden telakkavuoden jälkeen Ademirista itsestään tuntuu, että hän on vasta uransa alussa.

Nykyistä työnkuvaansa Ademir pitää sekä haastavan että mielenkiintoisena. Osavalmistuksen tuotantoinsinöörinä hän toimii koontityövaiheiden työnjohtajien esimiehenä. Työhön kuuluu koontivaiheiden valvontaa ja alihankintaa.

Turun telakan tilauskanta on täynnä vuosiksi eteenpäin, ja telakan tuotantokapasiteettia vahvistetaan vastaamaan tulevaisuuden työkuormia. Näissä investoinneissa tuotantoinsinööri toimii projektinomistajana. Ademirin vastuulla on t-palkkilinjan sekä laipio- ja laitavalmistuslinjojen uudistaminen.

Työ on vaihtelevaa, eikä kahta samanlaista päivää ole. Tuotantoinsinöörin monipuolinen työnkuva sisältää sopivasti toimistotöitä, tuotannossa kiertämistä, palavereja ja yhteistyötä alihankkijoiden kanssa. Työn mielekkyyden täydentävät hyvät työkaverit. Töihin on joka päivä mukava tulla.

Palaa takaisin