Vastuullisen työn äärellä

Palaa takaisin

Anna Pura Design engineer

Anna Pura työskentelee merkittävällä yhteistyökumppanillamme, suunnittelutoimisto Etteplanilla, design engineerinä. Nykyiseen työtehtäväänsä hän työllistyi rekrykoulutuksen kautta. Aiemmin biotekniikan insinööritaustainen Anna oli toiminut yli kymmenen vuoden ajan kemian alalla. Meriteollisuuden pariin Annan kuitenkin houkutteli mielenkiintoinen työ, jossa yhdistyivät kaksi hänelle tärkeää asiaa: intohimo sisustamista ja rakkaus merta kohtaan.

Design engineerinä Annan työpäivät kuluvat vauhdikkaasti risteilyalusten teknisen sisustussuunnittelun sekä siihen liittyvien sääntöjen, standardien ja palaverien parissa. Hän vastaa kannelta viisi kannelle neljätoista ulottuvan alueen suunnittelutyöstä, johon lukeutuu arkkitehti- ja hyttialueiden suunnittelua. Lisäksi Anna toimii yhteyshenkilönä niin arkkitehtien, eri laivanrakennusosastojen kuin asiakkaidenkin suuntaan. Annan tiimin työnkuvaan kuuluu myös aivan uudenlaisen, 3D:hen perustuvan laivasisustussuunnittelun kehittäminen.

Annan mukaan laivasuunnittelijan työ vaatii organisointikykyä, tiimityöskentelytaitoja, positiivista asennetta sekä halua uuden oppimiselle. Vaikka jatkuva oppiminen on toisinaan raskasta, mieltää hän sen kuitenkin yhdeksi työn palkitsevimmista puolista. Myös yhteistyön tekeminen muiden alan ammattilaisten kanssa on Annan mukaan opettavaista ja palkitsevaa.

Anna kokee, että nykyisessä työssään hän pääsee laajan vastuualueensa vuoksi haastamaan itseään. Jos intohimoa laivateollisuuden työtehtäviä kohtaan löytyy, suosittelee hän rekrykoulutusta myös muille alanvaihtajille. Kiitosta Annalta saa myös hyvä työporukka, jossa vallitsee kollegoiden välinen kannustava yhteishenki. Työn mieluisuudesta kertoo Annan mukaan sekin, että viikonlopun tai loman jälkeen työtehtävien pariin on aina mukava palata.

Lue lisää alanvaihtajille suunnatusta muuntokoulutuksesta!

Palaa takaisin