Avoin hakemus suunnitteluun

Palaa takaisin

Avoin hakemus suunnitteluun

Paikkakunta

Turku

Tehtävän kuvaus

Telakan perussuunnittelussa ja valmistussuunnittelussa työskentelee yhteensä noin 400 laivanrakennuksen ammattilaista.

Telakan suunnitteluosastot vastaavat laivan rakenteiden ja systeemien suunnittelusta, materiaalien määrittämisestä ja siitä, että laiva on sääntöjen ja määräysten mukainen sekä riittävän luja ja turvallinen. Suunnittelu tuottaa kaikki laivan rakentamiseen tarvittavat dokumentit, piirustukset ja 3D-mallin. Tuotettavia piirustuksia ovat mm. järjestelypiirustukset, LVI-, sähkö- ja putkistokaaviot, konehuonejärjestelyt sekä turvallisuus- ja pelastuskaaviot samoin kuin esivalmiste- ja asennuspiirustukset. Lisäksi suunnittelu määrittelee, sopii ja hyväksyttää laivan laitteiden tekniset, toiminnalliset ja ulkoiset ominaisuudet – huomioiden niin moottoreiden kuin vaikkapa huvilaitteidenkin oikean sijoittelun ja turvallisen käytön sekä arkkitehtien suunnitelmien toteuttamisen.

Suunnitteluosastoilta löytyy monien alojen osaajia. Tehtäväkentät ovat monipuolisia rungon rakennesuunnittelijasta sisustuksen arkkitehtikoordinaattoriin.

Suunnitteluosastojen asiantuntijat ovat yleisimmin insinöörejä, diplomi-insinöörejä tai arkkitehtejä  – toki muitakin kuten esimerkiksi merikapteeneja, artesaaneja ja muotoilijoita. Uusi työntekijä saa aina tehtävään kuuluvan perehdytyksen. Lisäksi koulutamme henkilöstöämme alan muuttuviin tarpeisiin.

Pääasialliset vastuut ja työtehtävät ovat tehtävänkuvasta riippuvaisia. Suunnittelussa yleisimmät tehtävät ovat suunnittelutiimin vetäjän rooli, systeemivastaavan rooli sekä suunnittelijan rooli.

1.    Tiiminvetäjä johtaa oman suunnittelutiiminsä työtä. Hän on myös vastuualueensa osalta yhteyshenkilö asiakkaaseen ja viranomaisiin päin. Lisäksi tiimivetäjä huolehtii projektin etenemisen raportoinnista ja toimii myös tiedonvälittäjänä projektijohdon ja suunnittelutiimin välillä. 

2.    Systeemivastaava hoitaa oman systeeminsä ja vastuualueensa teknisen määrittelyn ja hyväksyttämisen sekä materiaalin hankinnan teknisen käsittelyn. Tekninen käsittely sisältää neuvottelut laite- ja materiaalitoimittajien sekä laivan tilaajan ja viranomaisten kanssa huolehtien siitä, että asiakkaamme saavat sopimuksen sekä sääntöjen ja määräysten mukaisen laivan. Lisäksi systeemivastaava osallistuu aktiivisesti suunnittelutyöhön yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Useat systeemivastaavat tekevät myös suunnittelutyötä. 

3.    Suunnittelijoiden työtehtävät vaihtelevat 3D-mallinnuksesta kaaviosuunnitteluun ja järjestelypiirustusten tekemiseen. Suunnittelijat vastaavat siitä, että systeemivastuullisten määrittämät laitteet sijoitetaan laivamalliin tai siitä, että arkkitehtien suunnitelmat voidaan toteuttaa siten, että laivasta saadaan aikaan toimiva kokonaisuus. Suunnittelijat ja systeemivastaavat yhdessä varmistavat, että laivan aluejärjestelyt ja systeemit toimivat. 

4.    Työtehtäväsi voivat liittyä myös esimerkiksi suunnittelujärjestelmiin, jolloin tehtäväsi voi olla esimerkiksi muiden suunnittelijoiden auttaminen ja kouluttaminen suunnittelutyökalujen käytössä. Toisaalta voisit olla esim. kustannuslaskijana arvioimassa jonkin tilan sisustusmateriaalikustannuksia. Voisit olla myös ilmastointisuunnittelijana laskemassa tarvittavia ilmamääriä tai ilmastointikoneen tai iv-putkiston kokoa määrittelemässä.

Työpäiväsi voisi koostua esimerkiksi palaverista asiakkaan ja laitetoimittajan kanssa, piirustusten tarkastamisesta tai palaverista naapuriosaston kollegan ja arkkitehtien kanssa sopien baaritiskin sijoittamisesta. Voi toki olla myös sellaisia päiviä, että istut oman pöydän ääressä laatien oman alueesi piirustusta hyväksytettäväksi tilaajalla ja luokituslaitoksella.

Mitä toivomme sinulta?

Asenne usein ratkaisee – niin näissäkin tehtävissä. Suunnittelijoilta ja muiltakin suunnitteluosaston edustajilta tarvitaan toisaalta kärsivällisyyttä, toisaalta ripeyttä tehdä sovittuja muutoksia. Kolmiulotteisten tilojen hahmottamiskyvystä on hyötyä, mutta se ei ole välttämätöntä. Halu oppia koko ajan uutta ja toisaalta kyky sopeutua jatkuvaan muutokseen on tärkeää. 

Olemme kiinnostuneita teknisen taustan ja eri kokemustason omaavista henkilöistä. Meillä suunnittelussa sinulla on mahdollisuus päästä näkemään oman työsi jälki upeana lopputuotteena ja pääset osaltasi tekemään suomalaista huipputason laivanrakennusosaamista tunnetuksi maailmalla.

Kiinnostuitko?

Lähetä avoin hakemuksesi alla olevasta linkistä.

Hakeminen

Hae paikkaa

Palaa takaisin